Bestel deze publicatie
annuleerbestel

Arbeid in crisis?

Arbeid in crisis?
  • Jaar van uitgave 2010
Redacteuren:Ronald Batenburg, Paul de Beer, Jos Mevissen en Kea Tijdens
Rubriek: Arbeid en organisatie A&O algemeen
Voor docenten: Wetenschappelijk Onderwijs (WO)
Icon_ebook 978‐94‐6094‐210‐5 | digitaal boek | € 17,99

De economische crisis gaat niet ongemerkt aan de arbeidsmarkt voorbij. Duizenden banen zijn verloren gegaan en het aantal werklozen is snel opgelopen. Tegelijkertijd ligt aan de horizon het perspectief van een dreigend tekort aan arbeidskrachten als gevolg van de vergrijzing en de krimp van de beroepsbevolking. Deze ogenschijnlijke tegenstrijdigheid loopt als een rode draad door de beschouwingen over ‘Arbeid in crisis’ in deze bundel. Ze vormen de neerslag van een conferentie die de stichting Nederlandse Arbeidsmarkt Dag en het jubilerende Tijdschrift voor Arbeidsvraagstukken op 14 oktober 2009 organiseerden in Den Haag.

In Arbeid in crisis? komen uiteenlopende thema’s aan de orde, die deels op macro- en maatschappelijk niveau liggen (zoals vergrijzing, re-integratie, aansluiting onderwijs-arbeidsmarkt), en deels op meso- en organisatieniveau (zoals personeelsbeleid, de combinatie arbeid en zorg en parttime werk). Sommige bijdragen zijn gebaseerd op kwantitatief onderzoek, andere op kwalitatief onderzoek. De meeste zijn empirisch van aard, andere zijn meer conceptueel. Tezamen bieden de bijdragen aan deze bundel een staalkaart van recent Nederlands onderzoek op het gebied van arbeidsvraagstukken.

Met bijdragen van onder meer Andries de Grip, Jaap de Koning, Ruud Muffels, Wiemer Salverda, Coen Teulings en Ton Wilthagen.

Dit boek is ook als digitaal boek verkrijgbaar!

Digitale boeken bestelt en download u binnen enkele seconden en zet u heel gemakkelijk op uw e-reader, tablet, smartphone of pc. Ideaal voor studenten én professionals.

Nog geen e-reader, maar wel interesse in het digitale boek? Klik dan hier om te zien welke programma’s geschikt zijn om het digitale boek te lezen op uw pc.

Aanvraag docentexemplaar

Ik wil dit boek beoordelen
Dit boek is al aanbevolen literatuur
Dit boek is al verplichte literatuur

M V
Privé Zakelijk
 
 

Een docentexemplaar wordt uitsluitend verstrekt aan docenten van reguliere MBO-, HBO- en WO-instellingen. Wij behandelen alleen aanvragen die gedaan zijn met het e-mailadres dat u heeft bij uw instelling. We behouden ons het recht voor aanvragen niet te honoreren. In dat geval nemen we altijd contact met u op om uw aanvraag te bespreken.

Klik hier voor meer informatie

Vier weken na verzending sturen wij u een e-mail waarin wij u uitnodigen om online enkele evaluatievragen te beantwoorden.

Uw gegevens worden opgenomen in onze docentendatabase en worden gebruikt om u te informeren over nieuwe relevante studietitels op uw vakgebied.