Bestel deze publicatie
annuleerbestel

Arbeidsbestel en werknemersparticipatie

Liber Amicorum voor Fred Huijgen

Arbeidsbestel en werknemersparticipatie
  • Jaar van uitgave 2008
Redacteuren:Nicolette van Gestel, Jos Benders en Willem de Nijs
Rubriek: Arbeid en organisatie A&O algemeen
Deze publicatie is helaas uitverkocht.

Een klassieke opvatting van de relatie tussen werknemer en werkgever is dat de werknemer zich in ruil voor een beloning onderwerpt aan het gezag van de werkgever. Deze relatie is en wordt wel eens gepercipieerd als een baas-knechtverhouding, waarin de knecht de baas gehoorzaamt. Zo eenvoudig ligt het in de praktijk echter niet. Werknemers hebben een eigen wil, en veel werkgevers realiseren zich dat ze er verstandig aan doen om hun werknemers serieus te nemen. De relatie tussen werknemer en werkgever wordt dus gekenmerkt door spanningsvelden. Zolang er werknemers zijn, woeden er dan ook discussies over werknemersparticipatie. Het thema is permanent actueel.

Arbeidsbestel en werknemersparticipatie is een eerbetoon aan Fred Huijgen, die op 13 juni 2008 afscheid nam als hoogleraar Sociale Bedrijfskunde aan de Radboud Universiteit Nijmegen. Het boek reflecteert zijn brede belangstelling voor arbeidsvraagstukken in organisatie en maatschappij. Het bevat beschouwingen over werknemerszeggenschap op verschillende niveaus in het arbeidsbestel: van de maatschappij als geheel tot inkijkjes in organisaties. In allerlei vormen komt zeggenschap terug in het arbeidsbestel. Te denken valt aan zelfsturende teams, werknemersaandelen en ondernemingsraden. Daarnaast komen maatschappelijke en internorganisatorische ontwikkelingen in het arbeidsbestel aan de orde, waarmee Huijgen zich in zijn wetenschappelijke en maatschappelijke loopbaan heeft beziggehouden.