Bestel deze publicatie
annuleerbestel

Idealen op drift

Een pedagogische kijk op radicaliserende jongeren

Idealen op drift
  • Jaar van uitgave 2010
  • 104 pagina's
Auteurs:Marion van San, Stijn Sieckelinck en Micha de Winter
Reeks:FORUM-reeks
Rubrieken: Bestuurskunde en politicologie Bestuurskunde algemeen
Mens en maatschappij Pedagogiek
Icon_printbook 978‐90‐5931‐560‐0 | paperback | 1e druk | € 18,00

Radicalisering van jongeren wordt heden ten dage vooral als een veiligheidsrisico beschouwd. Het onderzoek dat ernaar wordt gedaan, heeft vooral betrekking op het opsporen en indammen van die risico’s, en is daarmee vooral juridisch, criminologisch en sociaal-psychologisch van aard. Dat is in het licht van alle politieke ontwikkelingen die zich sinds 2001 hebben voorgedaan, heel begrijpelijk. Daarmee is echter niet gezegd dat het ook verstandig is. Onderzoek en theorievorming vanuit een pedagogisch perspectief kunnen een belangrijke bijdrage leveren aan een beter begrip van radicaliseringsprocessen, en daardoor ontstaan wellicht ook nieuwe aangrijpingspunten voor preventie.Het onderzoeksrapport Idealen op drift biedt aan de hand van vijf typerende casussen inzicht in de rol en problemen van opvoeders, hulpverleners en onderwijsgevenden die te maken hebben met jongeren met extreme idealen. Het geeft inzicht in de pedagogische condities voor de ontwikkeling van extreme idealen en biedt aanknopingspunten voor de ontwikkeling van preventieve maatregelen.FORUM is een onafhankelijk kennisinstituut op het terrein van multiculturelevraagstukken vanuit het perspectief van de democratische rechtsstaat, sociale cohesie en gedeeld burgerschap. FORUM vergaart kennis op het brede terrein van integratie, stelt deze beschikbaar en zet de kennis om in praktisch toepasbare methoden en producten.

Auteursinformatie

Marion van San is hoogleraar jeugd en educatie aan de Universiteit Utrecht. Stijn Sieckelinck promoveerde aan de Vrije Universiteit van Amsterdam over de rol en waarde van idealen bij jongeren en is momenteel eindredacteur van Pedagogiek in Praktijk Magazine en redacteur bij Felix & Sofie. Micha de Winter is hoogleraar maatschappelijke opvoedingsvraagstukken aan de Universiteit Utrecht.

Pedagogiek in praktijk, nummer 59 februari 2011
Bekijk de bijlage
Tijdschrift voor Veiligheid 2011 (10) 2

Radicalisering van jongeren wordt het laatste decennium vooral als veiligheidsrisico beschouwd. De nadruk is daarbij komen te liggen op de vraag hoe we de samenleving kunnen beschermen tegen radicalen. Het onderzoek naar dit fenomeen richt zich voornamelijk op het opsporen en bestrijden van radicalisering. De auteurs van Idealen op drift stellen dat er nauwelijks aandacht wordt geschonken aan een pedagogische benadering van het fenomeen radicalisering, terwijl theorievorming vanuit een pedagogisch perspectief volgens hen juist een belangrijke bijdrage zou kunnen leveren aan een beter inzicht in de identiteitsconflicten waar radicaliserende jongeren en hun omgeving mee worstelen. -->Lees de hele boekbespreking in de bijlage.

Bekijk de bijlage
Trouw 10-09-'10
Uit onderzoek naar radicalisering onder jeugd blijkt: negeer extreme denkbeelden bij kinderen niet.

Lees verder...
Dit is de dag (EO) 13/09/'10
'Ouders en scholen moeten radicaliserende jongeren tegenwicht bieden.' Dat zei pedagoog Stijn Sieckelinck maandagmiddag in Dit Is De Dag op Radio 1.

Lees meer en beluister de uitzending hier.